İŞLETME BÖLÜM DERSLERİ

1. Yarıyıl : Güz

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 101 Ekonomiye Giriş I 3 0 3
İŞLE 143 Matematik I 4 0 4
SİBU 101 Uygarlık ve BilimTarihi 3 0 3
SİBU 103 Sosyolojiye Giriş 3 0 3
ENG 117 English for Specific Purposes I 6 0 6
TÜRK 101 Türk Dili I 2 0 2

3. Yarıyıl : Güz

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 201 İşletme Hukuku I 3 0 3
İŞLE 221 Muhasebe İlkeleri I 3 0 3
İŞLE 241 Bilgisayara Giriş 3 0 3
İŞLE 243 Matematiksel İstatistik ve Olasılık I 3 0 3
İŞLE 261 İşletme Yönetimine Giriş 3 0 3
ENG 217 English For Specific Purposes III 3 3 3
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi I 2 0 2

5. Yarıyıl : Güz

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 311 İşletme Finansı 3 0 3
İŞLE 331 Pazarlamaya Giriş 3 0 3
İŞLE 347 Yönetim Bilimi II 3 0 3
İŞLE 361 Örgüt Kuramı 3 0 3
İŞLE 363 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler 3 3 3
ENG 317 Translation 3 0 3

7. Yarıyıl : Güz

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 401 İşletme Ekonomisi 3 0 3
İŞLE 441 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3
ENG 419 Developing Reading and Listening Skills 3 0 3
Seçimlik Ders   3 0 3
Seçimlik Ders   3 3 3
Seçimlik Ders   3 0 3

 

Seçimlik Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 403 İşletme Hukuku II 3 0 3
İŞLE 405 Kamu Fİnansmanında Güncel Konular 3 0 3
İŞLE 411 Yatırım Analizi 3 0 3
İŞLE 414 Uluslararası Finans 3 0 3
İŞLE 421 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3
İŞLE 422 Muhasebe Denetimi 3 0 3
İŞLE 424 İleri Muhasebe Problemleri 3 0 3
İŞLE 425 Şirketler Muhasebesi 3 0 3
İŞLE 426 Yönetim Muhasebesi 3 0 3
İŞLE 428 Vergi Muhasebesi 3 0 3
İŞLE 431 Tüketici Davranışları 3 0 3
İŞLE 432 Satış Yönetimi 3 0 3
İŞLE 433 Pazarlama Planlaması 3 0 3
İŞLE 434 Pazarlama Araştırması 3 0 3
İŞLE 436 Uluslararası Pazarlama 3 0 3
İŞLE 451 İşletme Sistemlerinin Simülasyonu 3 0 3
İŞLE 452 Yönetsel Öngörü Yöntemleri 3 0 3
İŞLE 454 Elektronik Ticaret 3 0 3
İŞLE 461 Örgüt Geliştirme 3 0 3
İŞLE 463 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3
İŞLE 464 Motivasyon ve Sosyal Davranış 3 0 3
İŞLE 465 Yargı ve Karar Verme 3 0 3
İŞLE 466 Grup Davranışı 3 0 3
İŞLE 467 Çalışma Sosyolojisi 3 0 3
İŞLE 468 Türk İş Sistemi 3 0 3

Not: Fakültenin diğer bölümlerindeki dersler, yönetim kurulu kararına bağlı olarak, seçimlik ders olarak kabul edilebilir.

 

2. Yarıyıl : Bahar

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
EKON 102 Ekonomiye Giriş II 3 0 3
İŞLE 144 Matematik II 4 0 4
SİBU 102 Fizik ve Çağdaş Dünya 3 0 3
SİBU 104 Psikolojiye Giriş 3 0 3
ENG 118 English for Specific Purposes 6 0 6
TÜRK 102 Türk Dili II 2 0 2

4. Yarıyıl : Bahar

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 222 Muhasebe İlkeleri II 3 0 3
İŞLE 242 Bilgisayar Kullanımı 3 0 3
İŞLE 244 Matematiksel İstatistik ve Olasılık II 3 0 3
İŞLE 246 Yönetim Bilimi I 3 0 3
ENG 218 English For Specific Purposes IV 3 3 3
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi II 2 0 2

6. Yarıyıl : Bahar

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 312 Para ve Finansal Kurumlar 3 0 3
İŞLE 324 Maliyet Muhasebesi 3 0 3
İŞLE 332 Pazarlama Stratejileri 3 0 3
İŞLE 352 Üretim Yönetimi 3 0 3
İŞLE 362 Örgütlerde Davranış 3 3 3
ENG 318 Developing Writing Skills and Structure 3 0 3

8. Yarıyıl : Bahar

Ders Kodu Ders Adı Kredisi
İŞLE 412 Finansal Pazarlar 3 0 3
İŞLE 462 Yönetim Stratejisi ve Politikaları 3 0 3
ENG 420 Negotiation and Presentation Skills 3 0 3
Seçimlik Ders   3 0 3
Seçimlik Ders   3 3 3
Seçimlik Ders   3 0 3

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ!