YANILTMACALAR

Yanıltmaca: Söylenişleri birbirine yakın olan seslerden kurulmuş kelimelerin çabuk çabuk söylenmesi temeline dayanan, tam veya yarım cümlelerden meydana gelmiş kelime gruplarıdır.

Ben bademe baktım, badem bana baktı; ben bademden bıktım, badem benden bıktı.

Çatalca'da topal çoban çatal yapar, çatal satar. Bilmem parası var mı da çatal sapan yapar, satar; bilmem parası yok mu da çatal sapan yapar, satar.

Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.

Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp.

Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel körpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel körpinin yırtık kürküne eklemişler.bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki: "Nasılsın allı ballı kabaklı bay kuş? "

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

Üç tas has hoşaf.

Üç tunç tas kayısı hoşafı.

Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.

Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş.

Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel körpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel körpinin yırtık kürküne eklemişler.