BİLMECELER

GENEL KONULARLA İLGİLİ

 

1. S o r u l a r

.a.Evvelden vardı yiyorduk, şimdi var yemiyoruz.
yine de ölmüyoruz.

b. Etten kantar altın tartar.

c. Dünyada en yumuşak nedir ?

d. Bir küçücük mil taşı, dolaşır dağı taşı.

e. Dünyanın döndüğünü en iyi kim bilir ?

f. Önce dört ayaklı, Sonra iki ayaklı, sonra üç ayaklı.

1. C e v a p l a r
a. Anne Sütü b. Kulak c. Anne d. Göz e. Sarhoş f. "İnsan" Bebeklik, yetişkinlik ve yaşlılık hali

2. S o r u l a r

a. Üstü çayır biçilir altı çeşme içilir.

b. Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok.

c. Canlı kaçar, cansız kovalar.

d. Karşıdan baktım bir kara taş, yanına vardım dört ayak bir baş.

e. Eğri çınar, yerden alır, gökte yer.

f. On ay yatar, iki ay kalkar, feneri yakar, etrafa bakar.

2. C e v a p l a r
a. Koyun b. Karınca c. At, araba d. Kaplumbağa e. Deve f. Ateşböceği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞAÇ,

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİYLE

İLGİLİ BİLMECELER

3. S o r u l a r

a. Uzun uzun uz gider Oğlu kızı düz gider.

b. Mantosu yeşil, entaresi kırmızı bil bakalım bu kimin kızı.

c. Allah yapar yapısını bıçak açar kapısını.

d. Yeşil tahtın üstünde var bir peri El uzattım rakip çekti hançeri.

e. Kaftanı kara, gömleği sarı, Anası yüzlük bir koca karı.

f. Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.

g. Hanım içerde saçı dışarda.

h. Kesilen kelle değil, kesen kasap ağlar.

i. Alçacık boylu Kadife donlu.

3. C e v a p l a r
a.
Kavak f. İncir b. Karpuz g. Mısır c. Karpuz h. Soğan d. Gül i. Patlıcan e. Kestane

4. S o r u l a r

a. Ağaç üstünde kilitli sandık.

b. Ektim beyaz, bitti yaşil sonra oldu kırmızı meşin.

c. Yer altında sakallı dede.

d. Karşıdan baktım bir yeşil türbe İçine girdim bin kere tövbe.

e. Minareden attım, yayıldı Suya düştü bayıldı.

f. Yeşil atlas suya batmaz.

g. Yer altında civcivli tavuk.

h. Alçacık boylu kırmızı donlu.

i. Yeni gelinin fesi, acı gelir nefesi.

4. C e v a p l a r
a. Ceviz b. Biber c. Pırasa d. Isırgan e. Pamuk f. Zeytinyağ g. Patetes
h. domates i. Biber

 

TABİAT, EŞYA, ARAÇLARLA VE DİNİ İLE İLGİLİ BİLMECELER

5. S o r u l a r

a. Elsiz ayaksız kapıyı açar.
b. Yere kızar, ğöğe çıkar akıllınız belki çözer.

c. Ninemin etekleri, Süpürür sokakları.

d. Yağmurlu havada göz kırpar.

e. Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
f. Parasını el alır dumanını yel alır.

g. İnim inim inler cümle alem dinler.

h. Zenginin elinde fukaranın dilinde.

5. C e v a p l a r
a. Rüzgar e. Gök kuşağı b. Su f. Sigara c. Rüzgar g. Davul
d. Şimşek h. Para

6. S o r u l a r

a. Doksan dokuz cemaat iki müeezzin bir imam.
b. Dışı dolu içi yok, dayak yer suçu yok.

c. Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan hiç bilmez.
d. Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır.

e. Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın.
f. Bir baş bin başı devirir.

g. Nar tanesi nur tanesi bu dünyanın bir tanesi.

h. Gökten bir elma düştü, oniki parçaya ayrıldı on
birini yediler, birine hayır dediler.

6. C e v a p l a r
a. Tesbih e. Ecel b. Top f. İmam, cemaat
c. Tabut g. Kàbe
d. Bayram h. Ramazan ayı

 

pigletaa.gif 2310 bytes ÇEŞİTLİ

7. SORULAR

1. Ateşten yaratılmış, insanları şaşırtmış.

2. Üç üç üç daha kaç eder?

3. Türkiyede iki tane insanda bir tane.

4. Kırılınca sevilen şey nedir?

5. Hakimle hakem arasında ne fark vardır?

6. İki iki daha ne zaman beş eder?

Bir Önceki Sayfa7. Hz. Adem'in sahip olamadığı, ama çocukların sahip

8. O odanın içinde, oda onun içinde.

9. Kral ölünce oğlu ne olur?

10. Kaleci ile kedi arasındaki fark nedir?

11. İneğin içtiği süt ne renktir?

12. Hangi havada yağmur yağmaz ?

13. Japon, ne zaman "Hoşçakal" der?

CEVAPLAR
1. şeytan 2. 333 3. boğaz 4. rekor 5. hakim içeri, hakem dışarı atar 6. hiç bir zaman 7. Anne-Baba 8. ayna 9. yetim olur 10. kedi tuttuğunu, kaleci tutamadığını yer 11. inek süt içmez 12. oyun havasında
13. Türkçe öğrendiği zaman